Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά προς την Κομισιόν για άμεση και δραστική μείωση των θέσεων φιλοξενίας των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου και λήψη μέτρων με στόχο την αποσυμφόρηση των νησιών.

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDFΓραπτή Ερώτηση κατέθεσε χθες Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στην Ευρωβουλή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς, με την οποία ζητά την άμεση και δραστική μείωση των θέσεων φιλοξενίας των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου και τη λήψη μέτρων με στόχο την αποσυμφόρηση των νησιών.
Ειδικότερα, στην Γραπτή Ερώτησή του που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι, «βάσει των επίσημων στοιχείων στις 29/9/2016 ο αριθμός των φιλοξενούμενων προσφύγων και παράνομων μεταναστών στα hotspots των νησιών του Αιγαίου ήταν 14.003, ενώ το σύνολο των θέσεων φιλοξενίας στους εν λόγω χώρους δεν ξεπερνάει τις 7.450».
Ο Νότης Μαριάς τονίζει ότι, όπως έχει επισημάνει και σε προηγούμενες Γραπτές του Ερωτήσεις προς την Κομισιόν και όπως είχε αναγνωρίσει άλλωστε με δηλώσεις του και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ «η συνεχώς αυξανόμενη συμφόρηση στα παραπάνω hotspotsέχει οδηγήσει σε εντάσεις που απειλούν τόσο την ασφάλεια των κατοίκων όσο και αυτήν των φιλοξενουμένων».
Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι «παραταύτα, στη Συμφωνία που απορρέει από τη Σύνοδο Ε.Ε.-Τουρκίας στις 18/03/2016, προβλέπεται μεταξύ άλλων αύξηση των θέσεων φιλοξενίας βραχείας διάρκειας στα νησιά του Αιγαίου από 6.000 στον υπερβολικό αριθμό των 20.000 θέσεων!!!».
Ενόψει των παραπάνω και «δεδομένου ότι η Απόφαση 2015/1601 του Συμβουλίου της Ε.Ε. όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις δεν έχει εφαρμοστεί με τον επιθυμητό ρυθμό με συνέπεια η Ελλάδα να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα συμφόρησης στις δομές φιλοξενίας», ο Νότης Μαριάς ρωτά την Επιτροπή, αφενός εάν θα εμείνει στη δημιουργία των παραπάνω 20.000 θέσεων φιλοξενίας στα νησιά του Αιγαίου και αφετέρου ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές προκειμένου να αποσυμφορηθούν άμεσα τα hotspots στα νησιά του Αιγαίου και έτσι να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Βάσει των επίσημων στοιχείων στις 29/9/2016 ο αριθμός των φιλοξενούμενων προσφύγων και παράνομων μεταναστών στα hotspots των νησιών του Αιγαίου ήταν 14.003, ενώ το σύνολο των θέσεων φιλοξενίας στους εν λόγω χώρους δεν ξεπερνάει τις 7.450.
Όπως έχει επισημανθεί στις Ερωτήσεις μας E-007329/2016 και E-006374/2016 και έχει αναγνωρίσει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ, η συνεχώς αυξανόμενη συμφόρηση στα παραπάνω hotspots έχει οδηγήσει σε εντάσεις που απειλούν τόσο την ασφάλεια των κατοίκων όσο και αυτήν των φιλοξενουμένων.
Παραταύτα, στη Συμφωνία που απορρέει από τη Σύνοδο Ε.Ε.-Τουρκίας στις 18/03/2016, προβλέπεται μεταξύ άλλων αύξηση των θέσεων φιλοξενίας βραχείας διάρκειας στα νησιά του Αιγαίου από 6.000 στον υπερβολικό αριθμό των 20.000 θέσεων!!!   
Συνεπώς και δεδομένου ότι η Απόφαση 2015/1601 του Συμβουλίου της Ε.Ε. όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις δεν έχει εφαρμοστεί με τον επιθυμητό ρυθμό με συνέπεια η Ελλάδα να αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα συμφόρησης στις δομές φιλοξενίας, ερωτάται η Επιτροπή:
1.Εάν εμμένει στην δημιουργία των ως άνω 20.000 θέσεων φιλοξενίας στα νησιά του Αιγαίου;
2.Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές προκειμένου να αποσυμφορηθούν άμεσα τα hotspots στα νησιά του Αιγαίου και έτσι να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων τους;
Επισυνάπτεται σχετικό ηχητικό με δηλώσεις του Νότη Μαριά στο Ρ/Σ Αιγαίο 2000 Fm για το παραπάνω ζήτημα. 


Το είδαμε: εδώ

Share
Loading