Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» δίνει την δυνατότητα σε διάφορους επιτήδειους που υπόσχονται να σας κρατήσουν σειρά προτεραιότητας με το αζημίωτο βέβαια….
Για να πέσετε θύματα εκμετάλλευσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, το οποίο σημειωτέον ακόμη δεν έχει ανοίξει για υποβολή αιτήσεων, και όπως έγραψε το energyonline σε προηγούμενο άρθρο δεν αναμένεται να ανοίξει πριν το Πάσχα του 2018
Όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, θα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα θα μπορεί ο κάθε πολίτης μόνος του η με τη βοήθεια μηχανικού να μπεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους κωδικούς του TAXIS και να υποβάλει αίτηση (αντίστοιχη διαδικασία με την αίτηση του κοινωνικού μερίσματος )

2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μία και μόνο μία αίτηση

Σε αντίθεση με το πρώτο πρόγραμμα που δεν υπήρχε περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων ανα άτομο, εδώ ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αίτημα .

3. Για να είναι επιλέξιμη η ιδιοκτησία, θα πρέπει:

α. Να χρησιμοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
(Σε αντίθεση με το πρώτο πρόγραμμα που δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός )
β. Να Φέρει οικοδομική άδεια ή αν υπάρχουν αυθαίρετα, δήλωση νομιμοποίησης
γ. Να Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
δ. Το ακίνητο να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

4. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης 

Την αίτηση υποβάλλει ο έχων την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα ή ο έχων την επικαρπία του ακινήτου .

5. Ποσοστό επιδότησης

Τα ποσοστά επιδότησης είναι αυτά στον παρακάτω πίνακα 
Ποσοστά επιδότησης εξοικονομώ κατ' οίκον

6. Επιλέξιμες παρεμβάσεις και εργασίες

Οι εργασίες οι οποίες είναι επιλέξιμες και επιδοτούνται είναι :
α. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
β. Τοποθέτηση Μόνωσης στο κέλυφος του κτίσματος
γ. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (αντικατάσταση λεβήτων ,δίκτυα διανομής κ.λ.π)
δ. Αναβάθμιση του συστήματος ζεστών νερών χρήσης ( ηλιακοί συλλέκτες κ.λ.π)

7. Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος:
α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
β. η αμοιβή του συμβούλου έργου.
Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.

8. Δυνατότητα δανειοδότησης του υπόλοιπου κεφαλαίου πέραν της επιδότησης.

Δίνεται η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με μηδενικό επιτόκιο ή Εναλλακτικά θα μπορεί ο κάθε ωφελούμενος να καταβάλλει ο ίδιος το ποσό που δεν επιδοτείται χωρίς την υποχρεωτική λήψη δανείου που ίσχυε στο προηγούμενο πρόγραμμα !!!
Υ.Γ όλες οι πληροφορίες βασίζονται σε διαρροές δεδομένου οτι ο επίσημος οδηγός του νέου προγράμματος δεν εχει δοθεί απ’ το αρμόδιο Υπουργείο στη δημοσιότητα , κατά συνέπεια κατα τη φάση εφαρμογής του προγράμματος, κάποια πράγματα ενδέχεται να μην ισχύσουν τελικά η να τροποποιηθούν.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερες πληροφορίες.


Το είδαμε: εδώ

Share
Loading