Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις μονίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Μέσω ΑΣΕΠ προκηρύχθηκαν 35 θέσεις για προσλήψεις μονίμων, σε τεχνικές θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Οι προσλήψεις αφορούν αποφοίτους Λυκείου (ΔΕ) και ΤΕΙ (ΤΕ).
Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 25 Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2016.
Όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, οι προσλήψεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας.
Οι θέσεις είναι οι εξής:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαεννέα (19) θέσεις των ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών, ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK) και ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαέξι (16) θέσεις των ειδικοτήτων: ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων, ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών.
Όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις, πρέπει να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ: Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Δείτε όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία στο συνημμένο αρχείο
news.gr


Το είδαμε: εδώ

Share
Loading