Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017: Εξεταζόμενα μαθήματα, Υπολογισμός μορίων, Μηχανογραφικό, Βάσεις, Πληροφορίες.

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Φέτος όλοι οι υποψήφιοι, απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Γενικού Λυκείου, θα διαγωνιστούν με το ίδιο σύστημα εξέτασης, αυτό που ίσχυσε για πρώτη φορά το 2016. Επομένως, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέμπτο μάθημα. Σχετικός είναι ο επόμενος πίνακας, όπου φαίνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών.
Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων παραμένει ο ίδιος. Για να υπολογίσετε εύκολα τα μόρια κάποιου υποψηφίου, χρήσιμη είναι η παρακάτω εφαρμογή.
Στο μηχανογραφικό δελτίο του 2017 έχουν γίνει κάποιες αλλαγές που αφορούν την ένταξη των τμημάτων στα πέντε επιστημονικά πεδία, αλλά και την ονομασία αυτών. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις σχολές και τα τμήματα κάθε επιστημονικού πεδίου. Σε κάθε τμήμα υπάρχει υπερσύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα του για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και η αντίστοιχη περσινή βάση.
Δημ. Σπαθάρας – www.pe03.gr


Το είδαμε: εδώ

Share
Loading